آکادمی ها / مدیریت کسب و کار MBA

تحول در کسب و کار و ارتقاء بهره وری با مدیریت حرفه ای MBA

مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA


هدف دوره: ارتقای دانش،بینش و مهارت مدیران،کارشناسان و فراگیران در زمینه مدیریت کسب و کار

 

مخاطباندوره:مدیران،کارشناسانوکارکنانسازمانها،شرکتها،نهادها،ارگانها،دستگاهها،بنگاه های فعال در زمینه هایتولیدی،خدماتی،بازرگانی،کشاورزی،تعاونیوغیره و علاقمندان به اشتغال و کارآفرینی

 

محتوای دوره: دوره آموزش پیشرفته مدیریت کسب و کار بصورت حرفه ای،کاربردی و عملی بوده و دوره MBA در سه سطح و DBA در چهار سطح اجرا میشود.

 

مزایای دوره:

.1 ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی

.2 ارائه گواهینامه بین المللی پایان دوره از TCKIT Academy آلمان

.3 شرکت در کلیه کارگاه های تخصصی بصورت رایگان

.4 عضویت دائم در باشگاه دانش پژوهان و استفاده از امکانات پورتال تخصصی

.5 امکان گذراندن دوره بین المللی بصورت Online در دانشگاه بین المللی

.6 توسعه مهارتها و تواناییهای مورد نیاز مدیران و کارآفرینان

.7 بهره گیری از مدرسان دارای سابقه اجرایی در حوزه صنعت، خدمات و بازرگانی

.8 حفظ بقاء سازمان و درآمد زایی

.9 گسترش دانش عمومی مدیریت و مهارتهای تکنیکی

.11 پیشرفت سریع حرفه ای و تخصصی مدیریت در بازه ی زمانی کوتاه

.11 خلاقیت و نوآوری به صورتی اثر بخش

.12 ارتقاء دانش و عملکرد دانش پژوهان در محیط کاری خود

 

 

زمان انتشار ۱۹ دی، ۱۳۹۶