آکادمی ها / زبان ترکی استانبولی

فقط در 4 ماه، زبان ترکی را روان صحبت کنید.

آموزش زبان ترکی استانبولی


 آموزش عالی گفتگو، سنتر برگزاری آزمون تومر و دوره های حرفه ای آمادگی آزمونهای دانشگاهی،  TYS , YOS, ALES میباشد.

 

در "گفتگو" از زبان ترکی استانبولی میخوانید:

 

1ـ دوره های ترمیک عادی ترکی استانبولی از پایه(A1) تا پیشرفته (B2) با مدرک مورد تایید وزارت علوم به مدت 1 سال

 

2ـ دوره های فشرده ی صرفا مکالمه و مکاتبه ی روان ترکی استانبولی به مدت 4 ماه

 

3ـ دوره های صرفا مکالمه و بحث آزاد پیشرفته ی ترکی استانبولی به مدت 2 ماه

 

4ـ دوره ی حرفه ای تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی با مدرک معتبر وزارت علوم

 

5ـ دوره های آمادگی آزمون های بین المللی زبان ترکی استانبولی

 

6ـ دوره های کوتاه مدت و  کارگاهی زبان ترکی استانبولی، مانند: ترکی استانبولی در سفر، ترکی استانبولی در خرید، ترکی استانبولی برای تجار و بازرگانان، ترکی استانبولی برای مشاغل، ... 

 

 

زمان انتشار ۲۳ دی، ۱۳۹۶