اخبار / بازدید مدیران عامل شرکت پگاه و شرکت مینو از گفتگو

بازدید مدیر عامل شرکت پگاه جناب آقای دکتر جریان و مدیر عامل شرکت مینو جناب آقای مهندس قدری از گفتگو

زمان انتشار ۱۹ دی، ۱۳۹۶
۰۱:۰۲ - ۹۸/۰۲/۰۵