اخبار / آغاز همکاری گفتگو با روزنامه ی نسل فردا

گفتگو و نسل فردا، برای پیشرفت در بازارهای اقتصادی اقدام به همکاری مسمر ثمری نمودند.

 

زمان انتشار ۱۹ دی، ۱۳۹۶
۰۳:۲۱ - ۹۸/۰۷/۲۳