اخبار / دریافت تقدیرنامه از بنیاد تعاون وزارت دفاع

دریافت تقدیرنامه از بنیاد تعاون وزارت دفاع

 

زمان انتشار ۱۹ دی، ۱۳۹۶
۰۳:۲۱ - ۹۸/۰۷/۲۳