اخبار / کارگاه تخصصی مدیریت و تکنیک های حضور اثربخش در نمایشگاه

یازدهمین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و بیمه

 

 

به مناسبت برگزاری یازدهمین نمایشگاه بورس،بانک و بیمه، کارگاه تخصصی «مدیریت و تکنیکهای حضور اثربخش در نمایشگاه» به ابتکار آموزش عالی آزاد گفتگو برگزار می شود. 

(دپارتمان آموزش برون سازمانی)

 

زمان انتشار ۲۱ بهمن، ۱۳۹۶
۰۳:۴۱ - ۹۸/۰۷/۲۳