اخبار / دوره فن بیان و ارتباطات موثر

سخنوری حرفه ای را بیاموزید و موفق شوید

 

سرفصلهای تدریسی:
* شناسایی و تحلیل شخصیت
* فنون اصلی و مهارتهای پایه سخنوری و بیان حرفه ای
* چاشنی های سخنوری
* زبان بدن
* مهارتهای پرزنتیشن
   و . . . 


مدرس : علی منیری
10 درصد تخفیف برای ثبت نام گروهی (بیش از 3 نفر)

زمان انتشار ۱۲ تیر، ۱۳۹۷
۰۰:۲۵ - ۹۷/۱۲/۲۹