اخبار / آغاز ثبت نام دوره مترجمی زبان انگلیسی

با مدرک معتبر

مترجمی حرفه ای زبان انگلیسی

با مدرک معتبر و قابل ترجمه وزارت علوم تحقیقات

جمعه ها

ساعت: 9 الی 14

زمان انتشار ۱۲ تیر، ۱۳۹۷
۰۰:۲۵ - ۹۷/۱۲/۲۹