اخبار / جشن پایان دوره ی تربیت مدرس حرفه ای TKT

برای 19 من دوره ... دبیران آینده ی زبان با آموزشی موفق در گفتگو وارد بازار کار میشوند

گفتگو همواره حامی و پیشرو در آموزش های کاربردی و مهارتی, با افتخار, دانشپذیرانش را وارد بازار کار برای موفقیت های پیشرو کرده است.

 

یک سال در کنار ما بودید و از اینکه گفتگو را انتخاب کردید بسیار خرسندیم.

باشد که همواره شاهد پیشرفت روزافزونتان باشیم.

 

زمان انتشار ۲۳ تیر، ۱۳۹۷
۰۲:۴۰ - ۹۸/۰۷/۲۳