اخبار

34 مین کارگاه یادگیری آسان و سریع ترکی استانبولی

زمان انتشار: ۲۷ بهمن، ۱۳۹۷

12 مین سمینار چرایی آموزش دوره های مدیریت عالی و کاربردی

زمان انتشار: ۲۷ بهمن، ۱۳۹۷