فصلنامه مکتب گفتگو

فصلنامه مکتب گفتگو

فصلنامه مدیریتی، اقتصادی مکتب گفتگو

 

 

 

برای خواندن مطالب فصل نامه مدیریتی ـ اقتصادی مکتب گفتگو، بر روی آن کلیک کنید

همچنین سایت اصلی فصلنامه مکتب گفتگو به آدرس:

www.maktabgoftegoo.ir

میباشد.

 

        

 

 

۱۱:۱۶ - ۹۸/۰۶/۲۸