مکالمه زبان انگلیسی Crash

مکالمه زبان انگلیسی Crash

 

 

دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی crash


مکالمه زبان انگلیسی  از پایه تا پیشرفته بصورت فشرده
 

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو به عنوان پیشرو و بنیانگذار سیستم آموزشی CRASH  افتخار دارد تا نوید دهندهی یادگیری فن مکالمه به تمامی متقاضیانی باشد که تجربیات خوبی از دوره های آموزشی خود تا به امروزه نداشته و شاید از یاگیری این زبان نیز منصرف شده باشد .

کلاس فشرده مکالمه زبان انگلیسی با بروز ترین متد تدریس بر پایه کتاب های Speak Now در 4 سطح مقدماتی تا پیشرفته ارائه میگردد و تمرکز آموزش در این دوره بر روی 2 مهارت کلیدی مکالمه speaking و شنیداری listening است .

 

کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری, کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری, کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری,کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری,

 

باید توجه داشت همانگونه که کودک برای یادگیری زبان مادری احتیاجی به یادگیری گرامر ندارد و زبان را بر پایه حفظ جملات و اصطلاحات پر کاربرد و ساده می آموزد , در دوره مکالمه فشرده انگلیسی (CRASH) گرامر در جملات به صورت inactive و بر اساس جمله های مفید آموزش داده می شود .

 

دوره های مکالمه فشرده زبان انگلیسی هیچ گونه مشق نوشتاری نداشته و محور اصلی آموزش فقط بر 2 اصل speaking به صورت کامل و حرفه ای و listening  به صورت درک مفهومی می باشد .

 

کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری, کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری, کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری,کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری,

 

سطح یک Speak Now : متقاضیان زبان با گذراندن این کتاب از سطح Elementary به سطح Pre- Intermediate خواهند رسید این دوره شامل 80 ساعت آموزش حضوری در طی 2 ترم می باشد .

 

سطح دو Speak Now : متقاضی پس از طی این دوره ابتدا سطح Pre- Intermediate خواهند رسید این دوره شامل 80 ساعت آموزشی طی 2 ترم می باشد .

 

سطح سه Speak Now : متقاضی پس از طی این دوره سطح متوسط   Intermediate را کامل تمام می کند این دوره شامل 100 ساعت آموزشی طی 2 ترم می باشد .

 

سطح چهار Speak Now : این دوره سطح حرفه ای زبان انگلیسی است و با پشت سر گذاشتن این دوره متقاضی به سطح advanced می رسد . این دوره 100 ساعت آموزشی طی 2 ترم می باشد .

 

کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری, کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری, کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری,کلاس زبان, اجاره کلاس, اجاره, زبان, کلاس آموزشی, آموزش زبان, کلاس انگلیسی, آموزش زبان, موسسه زبان, آموزشگاه زبان, زبان ترکی استانبولی, زبان آلمانی, زبان فرانسه, آیلتس,آمادگی آزمون, مدیریت, MBA, mba, dba, DBA, کلاس مدیریت, مدرک مدیریت, بازرگانی, زبان بازرگانی, اموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان ترکی استانبولی, آموزش زبان آلمانی, آموزش زبان فرانسه, کلاس آمادگی آزمون IELTS, کلاس آیلتس, زبان بازرگانی, زبان تجاری,

 

دوره های مکالمه زبان انگلیسی گوناگونی برای آموزش زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته وجود دارد که از سوی آموزشگاه های زبان انگلیسی ، وبسایت های آنلاین و استاد های خصوصی در منزل و آموزشگاه ها پیشنهاد میشود. تمامی این دوره ها برتری ها و کاستی های خود را دارند اما نقریبا هیچ دوره مکالمه یا آموزش زبان انگلیسی را نمیتوان یافت که وعده دریافت مدرک آیلتس یا تافل را بهمراه داشته باشد. در اینجا درباره ارائه دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی  توضیحاتی را به زبان آموزان و علاقمندان گرامی ارائه میکنیم.

 

 

دورهCrash


وجود دوره ­های طولانی مدت زبان انگلیسی که با وجود سطح بندی­ های مختلف گاهاً 3 تا 4 سال برای رسیدن به سطح پیشرفته زمان می­برد و پس از گذشت مدتی حالت فرسایشی پیدا میکند، کارشناسی علمی، موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو  را بر آن داشت تا با بررسی منابع جدید آموزش زبان، بهترین و جدیدترین کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی که تا به حال در هیچ موسسه ­ای در ایران به صورت عمومی تدریس نشده را، به عنوان منبع اصلی دوره ­های مکالمه فشرده زبان انگلیسی خود انتخاب کنند.

 

دوره­ های Crash یا مکالمه فشرده زبان انگلیسی، بر اساس کتاب­های Speak Now  طراحی شده که آخرین کتب چاپ انتشارات Oxford University Press می­باشد. این کتب، مکالمه زبان انگلیسی به صورت Interactive و Communicative را در دستور کار قرار داده است.

 

دانش­پذیران در دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی در مهارت­های Speaking و Listening تا حد قابل توجهی تقویت می­شوند و مهارت­های Writing و Reading در سطح Workbook آموزش داده می­شود. دوره مکالمه زبان انگلیسی جهت دانشپذیرانی پیشنهاد می­گردد که زبان انگلیسی را جهت انجام کارهای روزمره نیاز دارند.

 

دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی سریعترین متد آموزش مکالمه زبان انگلیسی می­باشد که سطح زبان دانش پذیر طی مدت 4 سطح آموزشی از Elementary به Upper-intermediate ارتقا پیدا می­کند.

دانش­پذیران در دوره فشرده مکالمه انگلیسی (Crash) با کمترین میزان آموزش گرامر به سطح قابل قبولی از Speaking می­رسند.

 

برای مشاهده تقویم آموزشی شروع دوره های Crash  کلیک کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان ما تماس بگیرید 42519-021

 

۰۵:۵۷ - ۹۷/۰۹/۲۶