گرایش منابع انسانی دوره MBA

گرایش منابع انسانی دوره MBA

 

گرایش منابع انسانی دوره MBA 

معضلات مربوط به نیروی انسانی و چالشهای پیش رو در این حوزه روز به روز درحال افزایش است. دراین گرایش تلاش شده تا از تمامی دانش مورد نیاز برای مدیران منابع انسانی در حوزه مصاحبه، جذب، حفظ و نگهداری و ریزش نیروی انسانی، به صورت کاملا کاربردی به متقاضیان آموزش و منتقل گردیده و آنان را بر کلیه قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی دراین حوزه مسلط نماید.

این دوره جامعترین دوره موجود برای مدیران منابع انسانی سازمانها می باشد.

 

۰۳:۰۲ - ۹۸/۰۷/۲۳