کارگاه ویژه ی نوروز، ترکی استانبولی در سفر

کارگاه ویژه ی نوروز، ترکی استانبولی در سفر

کارگاه ویژه ی نوروزی

ترکی استانبولی در سفر


 

کارگاه دو روزه ترکی استانبولی در سفر

 

* برای اولین بار در ایران و فرصتی تکرار نشدنی *
" در نوروز ۹۷خود را از داشتن مترجم بی نیاز کنید "


 پنج شنبه ۱۷ و ۲۴اسفند ماه 

ساعت ۱۴ الی 18

 

 

با کارشناسان ما تماس بگیرید 42519-021

۰۶:۵۵ - ۹۷/۰۹/۲۶