گرایش مدیریت مراکز آموزشی MBA

گرایش مدیریت مراکز آموزشی MBA

 

گرایش مدیریت مراکز آموزشی MBA 

امروزه یکی از نقاط ضعف اساسی در مراکز خدمات آموزشی عدم آشنایی مدیران آن با مباحث و مهارت های مدیریتی است ، مدیران مراکز آموزشی در کشور عمدتا مدیرانی هستند که صرفا به برنامه ریزی آموزشی و امورات مربوط به برگزاری کلاسها و نظامات آموزشی آشنایی دارند در حالیکه امروزه با توجه به رقابت شدیدی که در این حوزه وجود دارد تسلط به مباحث و مهارت هایی اعم از بازاریابی مراکز آموزشی ، برنامه ریزی راهبردی ، بودجه ریزی و مدیریت مالی تخصصی با رویکرد مراکز آموزشی ، کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت این مراکز و مباحثی از این دست بیش از هر زمان ضروری به نظر می رسد.

MBA با گرایش مدیریت مراکز خدمات آموزشی راه حلی جامع برای مدیرانیست که می خواهند وارد دنیای حرفه ای کسب و کارهای آموزشی شوند.

 

۰۲:۱۲ - ۹۸/۰۷/۲۳