"گفتگو" را برگزیدم تا کسب و کار خود را اصلاح کنم

صحبتی با جناب آقای افراسیابی

 

با آموزش صحیح و اساتید معتبر و با تجربه، تحولی عظیم در کسب و کار خود ایجاد کنید.

زمان انتشار ۲۵ بهمن، ۱۳۹۶