باید نقص ها و ضعف ها را در سیستم و کسب و کار شناخت و اصلاح کرد تا گفتمان مدیریتی شکل گیرد.

مصاحبه اختصاصی فصلنامه "مکتب گفتگو" با جناب آقای ساری، مدیریت شبکه آموزش

زمان انتشار ۲۵ بهمن، ۱۳۹۶