مدیریت را آموختم تا به خودم ثابت کنم میتوانم رشد کنم

مصاحبه با دکتر مشار، رئیس مجتمع کشت و صنعت

مصاحبه اختصاصی با دکتر مشار، رئیس مجتمع کشت و صنعت مهم نیست در چه سن و چه سطح تحصیلاتی هستید، همین که قصد پیشرفت در کسب و کارتان را دارید، کافی ست.

 

 

زمان انتشار ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷